ที่ดินพ่อแม่

     เวปไซด์ที่ดินนี้ เดิมเป็นเวปไซด์ขายอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ที่ใช้ โดเมนเนม www.kahealthbeauty.com เหมือนเดิม แต่เราได้เปลี่ยนเนื้อหา และ ชื่อจาก

อาหารเสริม KA health beauty  เป็น 

ที่ดินพ่อแม่.com แทน 


สำหรับเวปไซด์รูปแบบใหม่นี้ เราจะขายเฉพาะที่ดินของทางคุณพ่อ คุณแม่ และของพี่น้องของเรา ในโอกาสแรกนี้ก่อน หาก website ได้ดำเนินการเป็นระยะต่อไป

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดเมนใหม่ในโอกาสต่อไป

                                                          ผู้จัดทำ 

                                                          กฤตานน อรุณเวช


 • ที่ดินตั้งอยู่ในซอยเทศบาลตำบลหางดง 13
  เข้ามาจากถนนเชียงใหม่-ฮอด (108)
  ประมาณ 600 เมตร ที่ดินถมแล้ว น้ำไฟ พร้อม
  ขายตารางวาละ 9,000 บาท
  ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหางดง
  อยู่ในแหล่งชุมชน เหมาะสำหรับเป็นที่พักอาศัย
  เจ้าของขายเอง
  สนใจติดต่อ กฤตานน 081-6324745
Visitors: 45,197