ที่ดินทั้งหมด

     เวปไซด์ที่ดินนี้ เดิมเป็นเวปไซด์ขายอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ที่ใช้ โดเมนเนม www.kahealthbeauty.com เหมือนเดิม แต่เราได้เปลี่ยนเนื้อหา และ ชื่อจาก

อาหารเสริม KA health beauty  เป็น 

ที่ดินพ่อแม่.com แทน 


สำหรับเวปไซด์รูปแบบใหม่นี้ เราจะขายเฉพาะที่ดินของทางคุณพ่อ คุณแม่ และของพี่น้องของเรา ในโอกาสแรกนี้ก่อน หาก website ได้ดำเนินการเป็นระยะต่อไป

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดเมนใหม่ในโอกาสต่อไป

                                                          ผู้จัดทำ 

                                                          กฤตานน อรุณเวช

Visitors: 12,954