ที่ดินทั้งหมด

     เวปไซด์ที่ดินนี้ เดิมเป็นเวปไซด์ขายอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ที่ใช้ โดเมนเนม www.kahealthbeauty.com เหมือนเดิม แต่เราได้เปลี่ยนเนื้อหา และ ชื่อจาก

อาหารเสริม KA health beauty  เป็น 

ที่ดินพ่อแม่.com แทน สำหรับลูกค้าที่ยังสนใจใน อาหารเสริม ต่าง ๆ กรุณา 

ติดต่อ กฤตานน 081-6324745 ได้อยู่ครับ 

สำหรับเวปไซด์รูปแบบใหม่นี้ เราจะขายเฉพาะที่ดินของทางคุณพ่อ คุณแม่ และของพี่น้องของเรา ในโอกาสแรกนี้ก่อน หาก website ได้ดำเนินการเป็นระยะต่อไป

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดเมนใหม่ในโอกาสต่อไป

                                                          ผู้จัดทำ 

                                                          กฤตานน อรุณเวช

Visitors: 7,634